Achtergrond informatie

Sinds maart 2015 is de situatie in Jemen geëscaleerd in een gewapend conflict. De inwoners van Jemen zitten klem in het conflict tussen de Houthi's, gesteund door de verdreven president Saleh enerzijds en de huidige regering gesteund door de Golfstaten anderzijds. De escalatie van het conflict en de militaire luchtaanvallen hebben ernstige gevolgen voor de bevolking in het hele land. Naar schatting hebben van de in totaal 26 miljoen inwoners in Jemen 15,9 miljoen inwoners humanitaire hulp nodig. Deze schatting is waarschijnlijk een onderschatting volgens de United Nations. De inwoners zitten zonder basisvoorzieningen zoals voedsel, schoon water, onderdak, medische voorzieningen, elektriciteit en brandstof etc.

De Stichting Hulp aan Jemen wil hulp bieden aan de inwoners van Jemen, die door de huidige burgeroorlog van de meeste elementaire levensbehoeften worden afgesneden.
We willen hulp bieden door het transporteren van goederen, die onder deze elementaire levensbehoeften vallen. We denken hierbij aan zaken als voedsel (meel, suiker, rijst, olie enzovoort), medicijnen, tenten, dekens, kleding en ga zo maar door. De Stichting wil ook zoveel mogelijk geld inzamelen om deze goederen te kunnen kopen en op te slaan.

Door de verslechterende veiligheidssituatie hebben veel humanitaire organisaties hun medewerkers ge-evacueerd uit Jemen. Weinig organisaties zijn nog steeds in staat om te werken in Jemen en hun activiteiten worden ernstig beperkt. Onze Stichting wilt daarom aansluiten bij een onafhankelijke hulpverleningsorganisatie die al sinds 2007 in Jemen hulp verleent en ervaring heeft met het verspreiden van goederen in conflictgebieden.

Voor het transporteren van deze goederen zullen wij contact opnemen met Het Rode Kruis en De Halve Maan om ons hierbij te helpen. Indien deze mogelijkheid er niet is, zullen wij de goederen via bedrijven per boot naar Jemen transporteren.

U kunt ons helpen op verschillende manieren:

  1. Door het doneren van geld, zodat wij goederen kunnen kopen;
  2. Het doneren of voor een zachte prijs beschikbaar stellen van goederen, die onder deze basisbehoeften vallen;
  3. Hulp bieden bij het transporteren van deze goederen naar de plaats van bestemming.

Wilt u hulp bieden in de vorm van goederen of vervoer? Neem dan svp contact op met onze Stichting door middel van het contactformulier.
U kunt natuurlijk ook mailen of bellen: zie gegevens onder het kopje Contact.

Lees ook dit artikel op website van PAX: Oorlog in Jemen: 'Je zou huilen als je Saada kon zien'