Dringende Oproep!

maandag 29 mei 2017

De ramp is groot in Jemen, bijna 8 miljoen mensen worden getroffen door hongersnood.
2,2 miljoen kinderen zijn ondervoed en de noodtoestand is uitgeroepen vanwege een cholera-epidemie. De uitbraak van de dodelijke infectieziekte heeft al tientallen levens geëist.

De Stichting Hulp aan Jemen wil hulp bieden aan de inwoners van Jemen, die door de huidige burgeroorlog van de meest elementaire levensbehoeften worden afgesneden.

De hulp die wij willen bieden spitst zich momenteel toe op drie terreinen:

  • Inzamelen van geld voor voedselpakketten
  • Inzamelen van medicijnen en andere medische artikelen
  • Inzamelen van schoolartikelen

De stichting heeft een basispakket gemaakt van niet aan bederf onderhevig voedsel en voedselbenodigdheden zoals meel, olie, rijst, zout, suiker en andere voedsel in blik en pakjes. De kosten van 1 pakket (genoeg voor 1 gemiddeld gezin voor een week) is € 38,- inclusief transportkosten.

Uw hulp is dringend nodig. De teller voor het inzamelen van geld voor voedselpakketten staat nu op € 10.000.

DONEER alstublieft op gironummer:
NL18 INGB 0006 9564 39 van Stichting Hulp aan Jemen.

Wilt u hulp bieden in de vorm van goederen of vervoer, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting, Maarten Witkam, tel. 071-5222798.

Behalve uw financiële steun heeft de Stichting dringend behoefte aan vrijwilligers.

Voor meer informatie bel 071-5222798 / 06-10408877 of mail naar info@hulpaanjemen.nl

Wij hopen op uw hulp te kunnen rekenen!