Internationale Hulp voor Burgerbevolking Jemen
Faalt Grotendeels

woensdag 23 december 2015
bron: artsenzondergrenzen.nl/

De burgerbevolking van Jemen betaalt een extreem hoge prijs voor het gewelddadige conflict in het land. De bombardementen en aanvallen zijn buitensporig en willekeurig, plekken waar veel burgers samenkomen worden niet vermeden of zijn zelfs doelwit. Daarnaast zorgt afgesloten en verwoeste infrastructuur voor enorme tekorten aan essentiële basismiddelen.

Hulproutes afgesloten

De VN-Veiligheidsraad stemde in april voor een resolutie die een einde moest maken aan het geweld in Jemen. Het tegenovergestelde gebeurde; de bevolking heeft het sindsdien alleen maar zwaarder. De militaire coalitie, geleid door Saudi-Arabië, bombardeert en verwoest voorzieningen die van strategische waarde kunnen zijn, zoals wegen, (lucht)havens en benzinestations. Daarmee wordt de Jemenitische samenleving lamgelegd en worden routes voor humanitaire en medische hulp afgesloten. Het wapenembargo bij de resolutie zorgt er tegelijkertijd voor dat ook basismiddelen het land niet meer in kunnen, middelen zoals brandstof, voedsel en medicijnen, die mensen nodig hebben om te overleven.


Vele gebouwen en straten in de stad Hayden in Jemen zijn verwoest door luchtaanvallen.

Vast in aanhoudend geweld

Reeds aanwezig hulpmateriaal op de benodigde plekken krijgen, is zeer moeilijk. Zo kan Artsen zonder Grenzen met haar vrachtwagens nog altijd geen medische voorraden leveren aan twee ziekenhuizen in de belegerde stad Taiz, in het zuiden van Jemen. In de stad en de omliggende dorpen wonen grote groepen burgers, die vastzitten in het aanhoudende geweld. Van de twintig medische voorzieningen in deze regio functioneren er nog maar zes. Deze ziekenhuizen zijn volledig overbelast.

Opschalen hulp nodig

De internationale hulp faalt grotendeels. Hoewel de VN de crisis in Jemen erkent als een acute noodsituatie, is er nog altijd geen overstemming tussen de VN en de internationale coalitie om het bieden van hulp snel op te schalen. Mensen hebben echter een tekort aan zorg, eten en brandstof, en ziekenhuizen hebben meer medische middelen nodig dan organisaties als Artsen zonder Grenzen en Rode Kruis kunnen bieden. Ondanks dat hulp bieden vanwege de wijdverspreide onveiligheid zeer moeilijk is, is het absolute noodzaak dat mensen door het hele land de steun krijgen die zij dringend nodig hebben.

Artsen zonder Grenzen werkt in 11 ziekenhuizen en klinieken in Jemen en ondersteunt verschillende ziekenhuizen door het hele land. Sinds 19 maart hebben teams 20.539 oorlogsgewonden behandeld, waaronder talloze burgerslachtoffers.