2023

Offerfeest 2023

Beste medemens en steuners van stichting Hulp aan Jemen,

In het teken van het offerfeest willen we u informeren over de mogelijkheid om uw offervlees aan behoeftigen in Jemen te doneren. Voor dit jaar kost een heel Offer €225. Verder kunt u ook geld doneren om behoeftige kinderen van Eid van kleding te voorzien. Deze kosten zijn €45 per kind.

Uw medemens in Jemen rekent op uw barmhartigheid!

Doneren kunt u doen naar de bankrekening van Stichting Hulp aan Jemen:
NL18 INGB 0006 9564 39
of via bijgaand betaalverzoek:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=AyE8YB5MglPr2GA3QrEZgBg0ns3uDild

Graag bij het overmaken het doel van de donatie opschrijven als volgt:

  • Offervlees
  • Eidkleding

Alvast bedankt voor uw bijdrage,
mede namens de behoeftigen in Jemen en de vrijwilligers van Hulp aan Jemen.

Jaarlijkse Iftar actie 2023

Beste medemens en steuners van stichting Hulp aan Jemen,

Zoals jullie van ons gewend zijn, organiseren we ook dit jaar tijdens de Ramadan een Iftar voor de behoeftigen in Jemen. Voor de mensen die mee willen doneren kost een Iftar 7€. Deze wordt in Sanaa en omgeving aan behoeftigen uitgedeeld.

Verder is het ook mogelijk om jullie Zakat, Zakat Al Fiter en de Fidyah via Stichting Hulp aan Jemen te doneren aan behoeftige families in Jemen. De waarde voor Zakat Al Fitr voor een persoon is €7 en van de Fidyah voor een dag €3 (geschat door vereniging Imams Nederland).

Uw medemens in Jemen rekent op uw barmhartigheid!

Doneren kunt u doen naar onderstaande bankrekening of via onderstaand betaalverzoek.

betaalverzoek voor betaalapp (op tablet of mobiel)

betaalverzoek voor browser (op computer)

Graag bij het overmaken het doel van de donatie opschrijven als volgt:

  • Zakat
  • Zakat Al Fitr
  • Fidyah
  • Iftar

Alvast bedankt voor uw bijdrage, mede namens de behoeftigen in Jemen en de vrijwilligers van Hulp aan Jemen.

Rekeningnummer Hulp aan Jemen: NL18INGB0006956439


Oproep en verslag hulpactie 2023

Beste medemensen en steuners van Stichting Hulp aan Jemen,

Wij hebben een betaalverzoek gemaakt voor een bijdrage.
Je kunt het bedrag aanpassen en met elke bank in Nederland betalen.
Dank je wel!

betaalverzoek

of, als bovenstaande link niet werkt, kopieer dan onderstaand adres en plak hem in je browser:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sD7f2DQp9o4hvDRycEass57HMnHVAES6

Wij willen jullie meedelen dat we in de maand februari naar Jemen zijn gereisd om 300 voedselpakketten uit te delen. De voedselpakketten zijn uitgedeeld in een vluchtelingenkamp in de omgeving van Marib. In dit kamp bevinden zich vluchtelingen die vanuit diverse provincies van Jemen gevlucht.

Wij willen iedereen bedanken die deze actie heeft gesteund, met jullie inzet is het ons gelukt om deze actie te volbrengen.

De foto's en video geven de situatie weer die we hebben aangetroffen, maar nog niet de verscheurende verhalen die achter elke gezin en mens staan.

In deze gezegende maand Ramadan doen we weer een oproep op jullie om de jaarlijkse iftar actie in Sanaa en district voor de armen te steunen.

Uw medemens in Jemen heeft uw hulp in alle vormen nodig. Draag uw steentje bij en laat a.u.b. deze oproep niet links liggen, maar stuur hem door aan vrienden en bekenden, zodat we meer mensen kunnen helpen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur en vrijwilligers van Hulp aan Jemen

meer foto's uitdelen voedselpakketten februari 2023
en een filmpje feb. 2023

Oproep januari 2023

Beste medemens,

De oorlog in Jemen is sinds 2015 nog steeds gaande. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en nog meer mensen lijden aan extreme hongersnood.

Zoals u van ons gewend bent, organiseren we jaarlijk een voedselpakketten actie. Dit jaar willen we het vóór de gezegende maand Ramadan uitdelen. Het doel is om minimaal 300 voedselpakketten voor één gezin voor één maand uit te delen.

Lees verder...