Oproep van de penningmeester

Beste lezer en ondersteuner van onze activiteiten,

Binnenkort vertrekt Adel weer naar Jemen om voedselpakketten te kopen en die in Sana en omgeving te distribueren.

Momenteel is er geld voor ongeveer 200 voedselpakketten. Inclusief vervoer en bijkomende kosten komen die op €56 per pakket.

De bedoeling is, dat hij in de loop van juli vertrekt, omdat er voorlopig nog een 'staakt het vuren' is, vandaar deze oproep nu in plaats van in november. Hij voegt zich daar bij zijn aanwezige hulptroepen die mee inkopen, vervoer regelen en helpen met delen.

Graag zouden we het aantal pakketten nog wat uitbreiden. Om 300 voedselpakketten te kunnen distribueren is er nog €2000,- nodig!

We doen dus nog een beroep op u, alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
de penningmeester van Stichting Hulp aan Jemen.

Banknr: NL18 INGB 0006 9564 39 te Leiden