Offerfeest 2023

Beste medemens en steuners van stichting Hulp aan Jemen,

In het teken van het offerfeest willen we u informeren over de mogelijkheid om uw offervlees aan behoeftigen in Jemen te doneren. Voor dit jaar kost een heel Offer €225. Verder kunt u ook geld doneren om behoeftige kinderen van Eid van kleding te voorzien. Deze kosten zijn €45 per kind.

Uw medemens in Jemen rekent op uw barmhartigheid!

Doneren kunt u doen naar de bankrekening van Stichting Hulp aan Jemen:
NL18 INGB 0006 9564 39
of via bijgaand betaalverzoek:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=AyE8YB5MglPr2GA3QrEZgBg0ns3uDild

Graag bij het overmaken het doel van de donatie opschrijven als volgt:

  • Offervlees
  • Eidkleding

Alvast bedankt voor uw bijdrage,
mede namens de behoeftigen in Jemen en de vrijwilligers van Hulp aan Jemen.